Objekt pavilónu vznikol v predpolí bývalej materskej školy, dnes už kultúrneho centra Škôlka, ktoré majú o.z. Periférne Centrá v dlhodobom prenájme. Požiadavka na vybudovanie pavilónu prišla z obecnej iniciatívy počas letnej rezidencie našeho ateliéru vrámci  „Landscape Revisited 11 – Dielňa architektúry a dizajnu“ v kultúrnom centre Škôlka. Obecná požiadavka vyplývala z potreby vybudovania zázemia pre (predvolebne) budované obecné multifunkčné ihrisko v predpolí kultúrneho centra. Osadenie multifunkčného ihriska značne zmenšilo plochu, zmenilo vstupy a fungovanie areálu. Pavilón vznikol ako usmernenie verejného priestoru a vytvorenie neformálneho zázemia pre túto časť areálu. 

Pôdorysná stopa líniového objektu navádza ku vstupu do kultúrneho centra, má byť súčasťou osi, ktorá bude v čase navádzať návštevníkov až ďalej k amfiteátru kultúrneho centra, taktiež ale reflektuje pozdĺžnu os ihriska, a vizuálne oddeľuje priľahlý priestor venovaný prevažne aktivitám pre deti.  Pavilón sa delí na polia, ktorých rôzne výškové osadenie vytvára priestor pre posedenie, jednoduché stolovanie, sledovanie športových podujatí, ale aj odloženie vecí hráčov.

Objekt bol realizovaný autorským tímom. Materialita bola vyberaná s ohľadom na rôzne diela tvoriace identitu Periférnych centier, ale aj s ohľadom na nutnú relatívne rýchlu realizáciu. Pavilón je postavený zo smrekovca, strešná konštrukcia je tvorená ohýbaným bielym polykarbonátom. Zavetrený je oceľovými lankami a diagonálne stužený smrekovcovými hranolmi.

Foto: Matej Fekiač

Foto: Andrej Poliak

OBJEKT
pavilón

LOKALITA
Dúbravica, Slovensko

PROJEKT A REALIZÁCIA
2022

ÚŽITKOVÁ PLOCHA
25,21 m²