Primárnym podnetom pri riešení bolo použitie prebytočnej hliny z prebiehajúcich stavieb investora a vytvoriť stavbu, ktorá nemusí byť chránená proti dažďu tradičnou strechou. Uvažovali sme o ďalších udržateľných materiáloch, ktoré by synergicky fungovali s hlinou a dokázali vytvoriť trvalé riešenie, ktoré pri tom by bolo jednoducho recyklovateľné po skončení životnosti stavby. Slama, drevný odpad, konopné pazderie – tieto súčasti sú schopné za špecifických podmienok pomocou vlásočníc mycélia vytvoriť homogénny materiál s výborným vlastnosťami. Mycélium sa javilo ako vhodná hydroizolácia, ale aj tepelná izolácia pre hlinený úľ.

Úľ bol navrhovaný tak, aby poskytoval priestor pre tichý únik od reality pre maximálne dve osoby so základným zázemím. Plošne objekt profituje zo svojej výšky vložením mezanínu na spanie.

V procese návrhu bolo uvažované nad tým aká by bola cena takéhoto objektu, a ako by bolo možné úle “prefabrikovať”. Realizácia by začínala vytvorením základov z penového skla, následne vytvorením konštrukcie z drevených lepených rebier. Opláštenie by z vonkajšej strany bolo tvorené dočasnou paronepriepustnou fóliou a z vnútornej strany jutovou geotextíliou, čo by vytvorilo dutinu pre zapestovanie sypanej mycéliovej zmesi. Mycélium by po dosiahnutí žiadúcej podoby bolo vysušené, aby sa zastabilizovala jeho podoba a zastavil ďalší nechcený rast. Mycéliový plášť by slúžil ako stratené debnenie a na mieru vytvorená pneumatická konštrukcia by vytvorila vnútorné debnenie. Cez budúci svetlík objektu by sa vyliala hlinená zmes budúcej vnútornej konštrukcie objektu. Po jej vytvrdnutí by sa odstránilo pneumatické debnenie. Debnenie a drevené rebrá by bolo možné opätovne použiť.

 

TYP
rekreačný objekt

LOKALITA
Vysočina, ČR

PROJEKT
2022

REALIZÁCIA

ÚŽITKOVÁ PLOCHA
29,4 m²