Návrh exteriérovej sauny v areáli vzdelávacieho centra Zaježová bol inšpirovaný miestnou morfológiou a genius loci lazov. Hmota sleduje svahovitý terén – otvára sa – fasáda objektu bola inšpirovaná tradičným spôsobom sušenia dreva, ktoré stále vidíme na slovenskom vidieku.

TYP
exteriérová sauna

LOKALITA
Zaježová

PROJEKT
2023

REALIZÁCIA

ÚŽITKOVÁ PLOCHA
25 m²