Klienti požadovali rozšírenie rodinného domu o dennú zónu. Zmena polohy vstupu na pozemok a do domu vytvára priestor pre nerušené využívanie záhrady a priame napojenie na novovytvorenú dennú zónu domu. Dostavba dennej zóny je jednoduchý kubus s fasádou z vlnitého plechu, orientujúci všetky svoje presklenia do záhrady s predsadením tienením.

Rozšírenie rodinného domu o dennú zónu a zmena polohy vstupu na pozemok eliminuje tranzitnosť pozemku a vytvára rôzne zóny. Dostavba dennej časti orientuje všetky svoje presklenia do záhrady s predsadením tienením a poskytuje priamy kontakt s exteriérom.

Dostavba dennej časti orientuje všetky svoje presklenia do záhrady s predsadením tienením a poskytuje priamy kontakt s exteriérom. Materialita aj konštrukcia v dostavbe je plne priznaná, odhalená v svojej výške a materiálových textúrach. Priestoru dominuje centrálny svetlík, ktorý poskytuje dodatočné osvetlenie, ale aj zaujímavý interiérový prvok.

 

OBJEKT
rozšírenie rodinného domu

LOKALITA
Povoda

PROJEKT
2021

ÚŽITKOVÁ PLOCHA
113,13 m²