Koncept víkendového domu pre štvorčlennú rodinu sa formoval okolo priestorov hlavnej osi objektu, chodby a kuchynsko jedálenskej časti. Na túto os naväzujú samostatné objekty, kľudovej rodičovskej spálne s átriom, živej obývacej časi, objektu detských izieb a herne, ktoré nám umožňovali reagovať na okolitú mierku a rozdrobenosť architektúry.

Ústredný priestor domu, kuchyňa, priamo napojená na os objektu, chodbu. Tieto priestory spájajú ostatné samostatné objemy domu, a vytvára ťažiskový spoločenský priestor.

 

OBJEKT
rodinný dom

LOKALITA
Jablonové

PROJEKT
2021

ÚŽITKOVÁ PLOCHA
168,87 m²